Polisen i region Mitt har beslutat att kamerabevaka Bäckby med UAS.

En karta över område som kan komma att kameraövervakas på Bäckby.

En karta över område som kan komma att kameraövervakas på Bäckby. Bild: Polisen

I samband med en allmän sammankomst i Bäckby, Västerås den 9 september har polisen beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, så kallad drönare. Detta gäller för Bäckby.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära arbetet i att säkerställa rätten för den allmänna mötes- och demonstrationsfriheten och att sammankomster ska kunna genomföras utan allvarligare ordningsstörningar och brottslighet.

Beslutet gäller för den 9 september 2022 klockan 08.00 – 24.00.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter.