Polisinsats i Eskilstuna 8 september

Restriktionsområde för luftfart 8 september.

Restriktionsområde för luftfart 8 september.

Polisen kommer att finnas på plats i centrala Eskilstuna och Stiga Sports Arena med anledning av tillståndsgivna allmänna sammankomster torsdag 8 september.

Polisen finns på plats med syftet att upprätthålla ordning och säkerhet. Under insatsen kommer polisen bland annat att använda fast kamerabevakning och UAS (Unmanned Aerial System) vilket är en obemannad flygfarkost med kamera, även kallad drönare. Syftet med detta är att få bra överblick hur människor rör sig samt att vid behov kunna identifiera personer som har begått brott.

Det råder också ett restriktionsområde för luftfart på torsdag 8 september mellan klockan 10-24 i en begränsad zon, se bifogad kartbild ovan. Polisen kommer att använda UAS i restriktionsområdet.

Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet på och runtom i Munktellstaden den 8 september. Mer information om trafiksituationen och avspärrningar finns på Eskilstuna kommuns webbplats.

Mer om polisens arbete med allmänna sammankomster

Mediefrågor hänvisas till Polisens presstjänst.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar UAS får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.
 Läs mer om hur polisen behandlar 
personuppgifter.