Polisinsats vid fotbollsderby på Tele2 Arena den 11 september

  • UAS bevakningsområde G:a Stan
    UAS bevakningsområde G:a Stan.
  • Bevakningsområde UAS Södermalm
    Bevakningsområde UAS Södermalm.
  • UAS bevakningsområde arenaområdet.
    UAS bevakningsområde arenaområdet.
1/3

Söndagen den 11 september klockan 15.00 spelas det en fotbollsmatch på Tele2 Arena. Då kommer extra många människor att åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan.

Det rör sig framförallt om området från Humlegården och Södermalm till arenaområdet.

Arrangören beräknar att 30 000 besökare kommer till arenan. Polisen arbetar tillsammans med arrangören och värnar om en positiv stämning för att gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang.

Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att stötta arrangören i ordningsfrågor, men även för att kunna ingripa, om ordningsstörningar eller brott begås.

Erfarenheter visar att insläppen tar tid på grund av att besökarna måste visiteras för att undvika att otillåtna föremål tas in på arenan. Ordningsstörningar kan inte uteslutas. Det kan också förekomma illegal pyroteknik när åskådarna samlas och därefter tar sig till arenan samt inne på arenan vilket kan orsaka obehag samt medföra hälsorisker.

Kamerabevakning med UAS på Tele2 Arena med anledning av fotbollsmatch.

Vid insatsen kommer polisen att använda UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare). Kamerabevakning med UAS sker för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är att på ett effektivt sätt kunna lösa störningar i trafiken som kan uppstå. Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Övervakat område och tidsintervaller för detta framgår av de bifogade kartorna.

Mer information om matchen och arenaområdet finns här.

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se SL:s hemsida.