Polisområde Västmanland deltar i totalförsvarsövning

Den 6 september genomför polisen tillsammans med externa samverkanspartners en totalförsvarsövning på Carlforska gymnasiet och Västerås sjukhus.

Polisen i Västmanland ska tillsammans med Försvarsmakten, region Västmanland och Västerås stad öva sin förmåga till gemensamma operationer i kris, så kallad gråzon. Huvudfokus för övningen är försvarsmedicin, man ska kunna omhänderta skadade och transportera dem till sjukhus under svåra och utmanande förhållanden. Övningen är planerad sedan länge och inget förhöjt hot finns.

Övningen kommer att genomföras på Carlforska gymnasiet i Västerås klockan 9.30-15.00. Under övningen kommer polisen använda Secure blanks, lös övningsammunition. Även om Secure blanks avger en ljudmässigt lägre och dovare smäll än polisens skarpa ammunition, kan dessa smällar höras ifrån platsen.

Vid tiden för övningen kommer skolan och ett område kring skolan spärras av. Poliser kommer finnas på plats för att hålla avspärrningarna och informera förbipasserande. Det kommer finnas skyltar på respektive övningsområde om vad som pågår och var.