Kontroller för säkerhetens skull

Förra veckan genomförde polisen en nationell trafikvecka för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Hastighet var i fokus. Genom sänkt hastighet kan du bidra till att rädda liv.

Under trafikveckan, mellan den 12 och 18 september, lades extra fokus på att genomföra hastighetskontroller runt om i landet, så även i polisregion Nord, det vill säga i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Syftet var är att öka trafiksäkerheten på våra vägar.

I polisregion Nord rapporteras totalt 962 hastighetsöverträdelser, varav 248 stycken körde mellan 6 och 9 kilometer i timmen fortare än tillåten hastighet.

– Vi vill att alla ska förstå hur stor skillnad en liten sänkning av medelhastigheten har för utfallet när det kommer till antalet döda och svårt skadade, säger Daniel Pettersson, chef för trafiksektionen i polisregion Nord.

Enligt Trafikverket är hastigheten den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Till exempel så minskar risken att omkomma med 40 procent om du kolliderar i 80 kilometer i timmen i stället för 90 kilometer i timmen.

– Vi är dessutom nu på väg in i en årstid där både mörker och halka ökar riskerna och att vi därför måste anpassa hastigheten till de förutsättningarna, säger Daniel Pettersson.

Så många ordningsböter utfärdades

Antal ordningsböter utfärdade med anledning av hastighetsöverträdelser vecka 37:

Norrbotten: 192

Västerbotten: 357

Västernorrland: 243

Jämtland: 19

Trafiksektionen utfärdade 151 ordningsböter över hela regionen.

Under veckan utfärdades totalt 962 ordningsböter gällande hastighetsöverträdelser i hela region Nord, varav 248 ordningsböter utfärdades till förare som körde 6-9 km/h över tillåten hastighet vilket motsvarar drygt 25 procent.