Sänkt hastighet kan rädda liv!

Under vecka 37, mellan den 12 och 18 september, läggs extra fokus på att genomföra hastighetskontroller för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Genom att sänka hastigheten kan du bidra till att rädda liv.

– Medelhastigheten är alldeles för hög på våra vägar och det är den vi måste sänka för att utgången av en eventuell trafikolycka inte ska bli dödlig. Därför kommer polisen att fokusera på alla som kör för fort oavsett om det är lite eller mycket för fort, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Hastigheten har stor påverkan på utgången av en trafikolycka

– Håller alla hastighetsgränserna kan vi tillsammans rädda upp till 50 liv varje år. Det är svårt att förstå att några kilometer i timmen har betydelse. Om alla sänker medelhastigheten bara en kilometer i timmen kan vi spara ungefär 15 liv per år, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet, Trafikverket.

Under den nationella insatsveckan kommer polisen att genomföra ett stort antal hastighetskontroller på vägar med höga hastigheter och utan mitträcke. Det är de absolut farligaste vägarna att köra på och när det går fel kan konsekvenserna bli förödande.

Att köra för fort kan innebära att ditt körkort omhändertas av polisen i avvaktan på att Transportstyrelsen återkallar det.

– Den vanligaste orsaken till ett återkallat körkort är när någon kört mellan 31 och 40 kilometer i timmen för fort. Normalt är då att bli av med körkortet i två månader. Att ha ett körkort ger en stor frihet, men med det följer också ett stort ansvar, säger Mikael Andersson, presschef vid Transportstyrelsen.

Det räcker med att man kör lite för fort flera gånger för att körkortet ska kunna återkallas.

– Alla fordonsförare måste bidra till en säkrare trafikmiljö genom att följa skyltad hastighet. Här behövs en attitydförändring. Hastighetsbegränsningar finns av en anledning, så hjälp till att rädda liv genom att sänka hastigheten, avslutar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Fakta

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 100 minskar risken att omkomma eller skadas allvarligt med 60 procent.

Källa: Trafikverket