Särskild insats mot oroligheter i Eslöv

Efter ett antal bråk på offentlig plats i Eslöv har nu en särskild insats startats, i syfte att minska brotten och öka tryggheten.

Under sommaren har det förekommit en del oroligheter och bråk i Eslöv.

- Vi ser att de som bor, verkar och besöker kommunen känner en oro att vistas i de centrala delarna. Vi har under sommaren sett ett ökat antal våldsbrott med unga våldsutövare, som främst varit mellan individer som känner varandra. Jag vill mena att Eslöv i grunden är en säker stad att bo och leva i, men jag respekterar givetvis den oro som finns bland många medborgare, säger lokalpolisområdeschef Veronica Ek.

För att minska brottsligheten och öka tryggheten har polisen nu startat en särskild insats med fokus på Eslöv. Insatsen har fyra inriktningar: trygghetsskapande, brottsförebyggande, samverkan och lagföring.

- Vi vill att insatsen ska resultera i ökad trygghet i Eslöv, minskad brottslighet, en ännu bättre samverkan i hela kommunen med flera externa parter samt att de som begår brott ska identifieras och ställas till svars, förklarar Veronica Ek.

Insatsen kommer för de boende i Eslöv innebära en större närvaro av polis, främst i de centrala delarna av staden.

- Vi jobbar också vidare med utökad kamerabevakning samt patrullerande och cyklande poliser.