Trafikavspärrningar tisdagen 27 september vid riksmötets öppnande

Kartbild över kamerabevakat område

Kartbild över kamerabevakat område.

Tisdagen den 27 september är det riksmötets öppnande och med anledning av det genomför polisen en insats. Den omfattar bland annat övervakning av trafiksituationen i anslutning till riksdagen och kungliga slottet.

Mellan klockan 10:00-15:00 kommer det genomföras olika trafikavspärrningar beroende på vilken verksamhet som genomförs i det ceremoniella programmet.

Vid insatsen kommer polisen att använda UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallad drönare) i brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är att på ett effektivt sätt kunna lösa störningar i trafiken som kan uppstå.

Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i kamerabevakningslagen.

Övervakat område framgår av den ovanstående kartan. Övervakningen ska genomföras med två farkoster mellan klockan 10:00-15:15 den 27 september.

Förlängt UAS-beslut

Polisen beslutade den 27/9 att förlänga ovanstående bevakning med UAS till kl 16.00. 

Mer information om riksmötets öppnande finns på www.riksdagen.se.

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se www.sl.se.