Trafiksäkerhetsvecka i polisregion Stockholm och Gotland med fokus på hastighet

För ökad trafiksäkerhet och för att minska antalet olyckor genomför polisen i region Stockholm och Gotland vecka 37, mellan den 12 och 18 september, en trafikvecka med fokus på hastighetskontroller och trygghetsskapande arbete i trafiken.

Hastighet och nykterhet är de faktorer som har störst betydelse för trafiksäkerheten och om en trafikolycka sker, hur allvarliga följder olyckan får. Därför satsar polisen extra på att genomföra hastighetskontroller på olika platser i regionen. Trafikkontroller är också en mycket bra metod för att upptäcka fordon som kriminella färdas där narkotika, vapen och stöldgods kan beslagtas.

– Inriktningen på trafiksäkerhetsveckan kommer vara på hastighetsöverträdelser och trygghetsskapande arbete i trafiken. Fokus kommer på de stora vägnäten där hastigheterna oftast är högre, säger Hans Nilsson Lanèr som är gruppchef på trafiksektionen i Polisregionen.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Där vi alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsveckan med fokus på hastighet är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Kontrollerna genomförs dels synligt och dels genom dold övervakning. Målet är att minska antalet skadade och avlidna i trafiken.