Trygghet och brottsförebyggande i fokus när antalet kameror ökar

Polisens kamera.

Polisens kamera. Bild: Polisen

Polisområde Västmanland har under det senaste året ökat förmågan att kamerabevaka offentliga platser i Västmanland, vilket har varit positivt för polisens arbete.

Bättre samverkan internt, större kunskap hos medarbetarna och fler kamerapaket från polisens nationella operativa avdelning (NOA), är några av anledningarna till att polisområde Västmanland under det senaste året ökat förmågan att kamerabevaka offentliga platser.

Kamerabevakningen sker genom fasta, tillfälliga och andra mobila kameralösningar som exempelvis UAS (drönare). Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott och att i efterhand kunna utreda brott. Vid demonstrationer och liknande kan syftet även vara att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

– Den här typen av kamerabevakning är inte hemlig från polisens sida, tvärtom så ska det finnas synlig information om att en plats kamerabevakas, som är en del i att förebygga brott och öka tryggheten, säger Fredrik Borell, brottsförebyggande samordnare i polisområde Västmanland.

Bara under sommaren har polisområde Västmanland använt sig av kamerabevakning i bostadsområden, under evenemang och allmänna sammankomster.

– När vi har monterat upp kameror har vi mötts av positiva reaktioner, bland annat har personer kommit fram och sagt att det känns tryggare med kamerorna på plats.

Polisområde Västmanland har upplevt fler positiva exempel. Under sommarens Västerås Cityfestival avvärjdes både ordningsstörningar och brott tack vare kamerabevakningen.

– I ett fall var kamerabevakningen avgörande för att lokalisera personer som misstänktes vara på väg att begå ett grovt brott mot en individ. Ett brott som mest troligt aldrig hann ske för att polisen snabbt kunde rikta resurserna rätt.

I ett annat fall under sommaren fick polisen in uppgifter om två maskerade personer som färdades på en motorcykel. Genom polisens kameror kunde flera patruller riktas till rätt område och personerna på motorcykeln lokaliseras. En av de maskerade personerna greps på platsen och vid kontroll visade han sig bära ett skjutvapen. Den andra maskerade personen greps en tid efteråt och de båda är nu häktade misstänkta för grovt vapenbrott.

– Polisen kan genom kamerabevakning också avfärda att ett brott har begåtts eller fria en person från misstankar. Kamerorna kan även vara till nytta vid eftersökning av försvunna personer.   

Även om det kommer in fler önskemål om kamerabevakning kan polisen inte alltid tillgodose dessa.

– Vi måste följa de lagar som finns om kamerabevakning och bland annat ta hänsyn till den personliga integriteten och göra en utvärdering varför det finns ett behov av kameror på en specifik plats. Det måste ske på ett rättssäkert sätt.   

Linda Hedmark, polisområdeschef i Västmanland, är säker på att polisens kamerabevakning kommer utvecklas ytterligare:

– Min uppfattning är att polisen kommer fortsätta stärka förmågan att kamerabevaka och det görs just nu utvärderingar om kamerabevakning på fler platser i Västmanland.

– Fler kameror kommer inte lösa all brottslighet och för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället finns en mängd åtgärder som polisen tillsammans med andra måste arbeta vidare med. Kamerabevakning är bara ett av flera arbetssätt som försvårar för kriminella och hjälper polisens arbete.

Läs om personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning (polisen.se).