Trygghetens hus – nytt samarbete mellan polisen och kommunen

Polisen och Bollnäs kommun samarbetar för att minska våld i nära parrelation och hedersrelaterat våld och förtryck. Nyligen startades det treåriga samverkansprojektet ”Trygghetens hus” i Bollnäs.

Gävleborg sticker ut negativt i landet när det gäller våld i nära relation Syftet med projektet är att upptäcka och förebygga våld i nära parrelation och hedersrelaterat våld och förtryck. På så sätt även minska mörkertalet.

Projektets huvudinriktningar

I projektet finns följande tre huvudinriktningar:

  • Trygghet och hälsa
    Elever på tre skolor i Bollnäs kommer att involveras i arbetet genom att de själva får ta fram på åtgärder för att öka kunskapen och skapa förändring kring attityder. Något som enligt Brottsförebyggande rådets rapport ”Våld i ungas parrelationer” är en framgångsfaktor.

  • Parallella processer
    Samtidigt som utredningen pågår kommer de våldsutsatta och våldsutövare ges möjlighet att få hjälp och stöd både under och efter utredningen av samordnarna. Denna del kommer också att följas upp av forskare från högskolan i Gävle.

  • Utvecklad samverkan
    Det syftar till att minska risken för att någon som riskerar att utsättas, eller utsätts, för våld faller mellan stolarna i kontakten med polis, skola, socialtjänst och/eller hälso- och sjukvården. Det bygger på Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2022.  


Projektansvariga och samordnare

Samverkansprojektet ska pågå i tre år och leds av projektledarna Helena Sundberg, Polisen och Kristina Andersson, verksamhetchef socialtjänsten.

Arbetet drivs sedan av Helena Sundberg som är både projektledare och samordnare tillsammans med samordnare Shida Kinuka Karlsson från socialtjänsten. Idag sitter de tillsammans på Bollnäs polisstation, men avsikten är att flytta till en extern lokal framöver.

Kontakt

Helena Sundberg, samordnare Polisen i Bollnäs
helena.sundberg@polisen.se, 070- 341 93 57

Shida Kinuka Karlsson, samordnare Bollnäs kommun
shida.kinuka.karlsson@bollnas.se, 070-198 89 21