Två anmälningar när gränspolisen kontrollerade arbetsplatser

I tisdags genomförde gränspolisen i Västmanland tillsammans med andra myndigheter en insats på olika arbetsplatser.

Insatsen genomfördes på två restauranger, ett bageri och en frisörsalong i Västerås. Polisen upprättade två anmälningar om brott mot utlänningslagen, varav en mot en arbetsgivare som anställt en person som inte har rätt att arbeta i Sverige och en gällande en arbetstagare som arbetat utan tillstånd. Ärendena kommer utredas vidare.

Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten deltog också vid insatsen som leddes av Polismyndigheten. Arbetet genomfördes utan hinder.

Syftet med den här typen av insatser är att förebygga och motverka att personer som saknar rätt att arbeta eller vistas i Sverige utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, samt för att motverka en i övrigt osund arbetsmiljö och konkurrenssituation på arbetsmarknaden.

Fler liknande myndighetsgemensamma insatser kommer genomföras framöver.