Viltvarning – ta det lugnt!

Hösten är här och nu brukar antalet viltolyckor öka kraftigt. Viltet är mer i rörelse under hösten och vintern och det är därför stor risk att du möter dem ute på vägarna.

Var uppmärksam och kör försiktigt, du kan möta vilt var och när som helst. Ta varningsmärken för vilt på allvar och var särskilt uppmärksam under gryning och skymning.

Hastigheten är helt avgörande för hur allvarliga skador man får vid en olycka. Genom att hålla rätt hastighet ökar också dina möjligheter att hinna reagera i tid om något vilt kommer ut på vägen. Stoppsträckan blir längre ju högre hastighet du har och det blir dessutom svårare att ha kontroll över fordonet om du behöver göra en undanmanöver.

Om du ändå skulle råka ut för, eller upptäcka, en viltolycka gäller följande:

  • Ring 112 och gör en polisanmälan
  • Placera ut en varningstriangel
  • Märk ut platsen där olyckan skett

Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart. Det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. Läs mer på:
https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/viltolyckor/

För att se var viltolyckorna sker i din kommun, se Nationella viltolycksrådets hemsida:
https://www.viltolycka.se/statistik/har-hander-viltolyckorna/

Anmälda viltolyckor i lokalpolisområde Nyköping

  • Viltolyckor per månad i lokalpolisområde Nyköping 2021
  • Trafikolyckor per år i lokalpolisområde Nyköping 2012-2021
1/2

Kontaktpersoner för media

Jan Olevall, länsansvarig polis för viltolycksorganisationen
jan.olevall@polisen.se
Telefon 010-566 94 70

Mattias Hedström, kommunpolis lokalpolisområde Nyköping
Telefon 010-566 99 78