Sök
Stäng Meny

19 gripna för narkotikasmuggling

Bild 1/3
Narkotika som smugglats i en preparerad låda med isoleringsmaterial.
Narkotika som smugglats i en preparerad låda med isoleringsmaterial.
Bild 1/3
Inomhusodling med marijuana i Alicante-området i Spanien.
Inomhusodling med marijuana i Alicante-området i Spanien.
Bild 1/3
I en transport av lök påträffades insmugglad narkotika som beslagtogs av polisen i region Stockholm.
I en transport av lök påträffades insmugglad narkotika som beslagtogs av polisen i region Stockholm.

Svensk och spansk polis, tillsammans med Europol, har avslöjat ett kriminellt nätverk som smugglat stora mängder narkotika mellan Spanien och Sverige. Sammanlagt har 19 personer gripits.

– Svensk polis har en mycket god och nära samverkan med spansk polis och Europol, vilket leder till operativa framgångar både i Sverige och Spanien. Internationell samverkan är avgörande för att på allvar förhindra den organiserade brottslighetens utbredning i Sverige, säger Sofie Holmqvist, biträdande enhetschef på nationella operativa avdelningens utredningsenhet.

Sedan sommaren 2022 har svensk polis i region Väst kartlagt ett kriminellt nätverk i Sverige som smugglat in och hanterat stora mängder narkotika till Sverige. Narkotikan har smugglats i lastbilar och har gömts i specialbyggda lådor i den lagliga lasten. Tre transporter från Spanien har stoppats och totalt har 550 kilo cannabis tagits i beslag i Sverige och 162 kilo marijuana i Frankrike.

– Vår teori är att detta har pågått under lång tid, kanske under flera år, säger Mats Johansson, biträdande gruppchef vid spaningssektionens utredningsgrupp i region Väst

Ärendet började 2019 när misstankar om att ett flertal individer ingick i ett nätverk som smugglade narkotika från Spanien till Sverige uppstod inom ramen för en förundersökning kring grov penningtvätt.

Flera av förundersökningarna som lett till beslag av narkotika i Sverige har bedrivits av polisen i region Stockholm inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

– Samverkan inom svensk polis, men även med andra myndigheter och internationella partners, har hittills varit framgångsfaktorer för utgången av ärendet, säger Kristin Andrae, chef för aktionsgruppsektionen på regionala utredningsenheten i Stockholm.

Spansk polis startade även en egen utredning, parallellt med den svenska. I Spanien identifierades ett litauiskt nätverk som användes för logistik kring - och transport av narkotikan till Sverige och andra länder. Det var i Spanien som det litauiska nätverket gömde narkotika bland laglig last som en täckmantel. De huvudmisstänkta för smugglingen greps i Spanien och Sverige i februari i år. Efter det har spansk polis ingripit mot ytterligare individer som misstänktes ingå i det litauiska nätverket. Vid ett ingripande anträffades 44 kilo marijuana som låg gömt i den lagliga lasten på en lastbil. Vid efterföljande husrannsakningar anträffades en inomhusodling med marijuana i Alicante-området i Spanien. Sammanlagt har 19 personer gripits både i Sverige och Spanien, varav 14 personer under 2022–2023.

Kort fakta om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet (polisen.se)