Sök
Stäng Meny

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid allmänna sammankomster pågår

Arbetet med att förbättra organisationen, kompetensen och skyddet inför och under allmänna sammankomster där omfattande ordningsstörningar kan inträffa, pågår vid Polismyndigheten.

Här är ett urval av områden som åtgärdats och där pågående arbete sker:

Utbildning

  • Successivt införande av grundläggande SPT-förmåga i polisregionerna Öst, Mitt, Bergslagen och Nord. Utbildningar pågår just nu. SPT står för särskild polistaktik och är en metod som används för att upprätthålla ordning och säkerhet. Senast i juni 2024 ska den grundläggande förmågan finnas i dessa fyra regioner. Utbildade SPT-medarbetare finns sedan tidigare i  storstadsregionerna och de förstärker de andra regionerna, om behov uppstår.
  • Särskilda så kallade SPT-fordon, bussar som är utrustade för att underlätta insatser som rör stora folksamlingar levereras inom kort till Polismyndigheten.

Dialogpolis

  • Dialogpolis är sedan många år tillbaka en funktion inom SPT:s nationella förstärkningsorganisation och finns i samtliga  regioner. Rutiner för hur dessa ska arbeta finns på regional nivå, men behöver tillämpas mer enhetligt över landet. En nationell samordnare som får detta som uppdrag ska utses.

Skyddsutrustning

  • Löpande inventering av skyddsutrustning sker i samtliga polisregioner för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning.