Avesta kommun och polisen förlänger medborgarlöften

De medborgarlöften som togs fram 2022 kommer nu att förlängas och ska gälla även för 2023. Det har polisen och Avesta kommun beslutat.

Uppföljning kommer att ske i lokala Brottsförebyggande rådet och där kan behov av ytterligare trygghetsskapande åtgärder initieras.

Det här ska man åstadkomma tillsammans

För att bättre kunna samordna och planera det drogförebyggande arbetet samt bekämpa den illegala handeln med narkotika kommer polisen i samverkan med kommunen fortsatt under 2023 att:

  • arbeta fram en lokal strategi för narkotikabekämpning samt
  • se över kunskapsläget för narkotikaprevention. 

Övrigt

  • Polisen och kommunen lovar utöver detta att arbeta för en fortsatt god samverkan och förhöjd närvaro i enlighet med de metoder som bedrivits inom ramen för projektet Trygga Krylbo samt
  • rikta viss resurs kopplat mot otrygghetsskapande händelser i kommunen.

 - Narkotika är fortfarande ett problem i Avesta kommun och vi ser att arbetet behöver fortskrida tillsammans med kommunen för att minska problemet, säger Zandra Runo, chef för lokalpolisområde Falun där Avesta kommun ingår.

- Samarbetet mellan Avesta kommun och polisen är mycket värdefullt och jag är glad över att vi nu förlänger medborgarlöftet och därmed fortsätter att fokusera på trygghetsskapande och drogförebyggande åtgärder. Vi har kommit en bit på väg och vi behöver fortsätta att med gemensamma krafter arbeta för att Avesta ska vara en trygg plats att leva och verka i, säger Blerta Krenzi, kommunalråd i Avesta.