Sök
Stäng Meny

Dom i ärende om grov människosmuggling

Fängelse och utvisning blev domen i ett ärende om grov människosmuggling och organiserande av människosmuggling i region Mitt.

Under en utredning i ett ärende om människorov upptäckte polisen att målsägaren, en 45-årig man som vid tillfället var bosatt i Gävle, ägnade sig åt människosmuggling.

Från januari 2018 till maj 2019 har mannen hjälpt till att ordna falska pass och uppehållstillstånd för att hjälpa människor att ta sig in i Sverige och andra länder i Norden. Han har även vid ett par tillfällen eskorterat familjer under resorna. Ersättningarna mannen har tagit emot för sina tjänster har uppgått till flera hundratusentals kronor.  

– Ett mycket lyckat samarbete mellan polisens utredare, analytiker och finansiella utredare resulterade i en robust utredning som räckte fram till den fällande domen. Utöver vittnesmål från ett antal personer som den misstänkte olovligen smugglat in i Sverige bestod bevisningen bland annat av ett stort antal långa chattkonversationer som hittades i den dömdes mobiltelefon. I chattarna diskuterades resvägar, flyglinjer, betalningar, resedokument med mera, säger senior åklagare Peter Ståhl vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Språket som användes i chattkonversationerna var arabiska.

– En klar framgångsfaktor i ärendet var att vi använde oss av en mycket skicklig tolk som översatte chattarna och kunde se strukturer och sortera i materialet. Innehållet i chattkonversationerna användes sedan i förhören med den misstänkte.

Eftersom mannen utfört sin verksamhet mot ersättning och med hjälp av falska handlingar av särskilt viktigt slag, det vill säga pass och uppehållstillstånd, dömde tingsrätten honom för grov människosmuggling och organiserande av människosmuggling. Med hänsyn till att han även ska utvisas bestämde tingsrätten fängelsestraffets längd till ett år och nio månader.

– Tingsrättens dom är mycket välformulerad och skälen för domslutet redogörs för på ett tydligt sätt. Jag kan konstatera att domstolen fullt ut delat min och utredarnas slutsatser. Det fängelsestraff som mättes ut tillsammans med att den dömde ska utvisas ur riket kan förhoppningsvis avskräcka andra från att försöka sig på människosmugglingsverksamhet, säger Peter Ståhl.

Domen meddelades i Gävle tingsrätt i juni 2021 och överklagades till hovrätten. Mannen kom inte till förhandlingen och de skäl han angav för sitt förhinder avvisades. Därför vann tingsrättens dom laga kraft den 3 april 2023.

Kontakt

Senior åklagare Peter Ståhl vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig idag kl 10-12 på 010-562 58 96.