Sök
Stäng Meny

Fler misstankar om penningtvätt anmäls till Finanspolisen

Finanspolisens årsrapport för 2022 visar att banker och andra verksamhetsutövare allt oftare rapporterar in misstankar om penningtvätt till Finanspolisen.

Ökningen, som ligger på runt 20 procent, beror på att det har tillkommit fler aktörer som har rapporteringsplikt, men även att dessa företag satsat på att upptäcka och förhindra penningtvätt i det finansiella systemet. Det finns också en ökad medvetenhet kring kriminellas sätt att hantera brottsvinster.

En grundläggande förutsättning för att bearbeta och kunna delge information vidare till exempelvis andra delar inom Polismyndigheten är att rapporteringen av misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism har gjorts på ett korrekt sätt. Under 2022 förstärktes Finanspolisen med en ny grupp som arbetar med informations- och datakvalitet.

Kontanter används för penningtvätt

Trots att det utvecklas fler digitala betalningslösningar är kontanter fortsatt viktiga för den kriminella ekonomin. En analys av hur penningtvätt sker i utsatta områden visar att penningtvätt i dessa områden till stor del görs genom kontanter. Företag används för att tvätta pengar genom att placera brottsvinster i kontanter via verksamheten och vidare in i det finansiella systemet i syfte att dölja ursprunget.

Finanspolisen anser att banker och andra finansiella institut behöver förbättra sin övervakning av företag för att upptäcka och förhindra att företagen används för penningtvätt, eftersom företagen kan göra det möjligt att genomföra penningtvätt i större skala. Fortfarande rör endast en liten del av misstankerapporteringen oegentligheter i företag, majoriteten rör privatpersoner.

Kontanter är också en viktig faktor för informella betalningssystem och används för att utjämna tillgångar. En annan av Finanspolisens analyser visar att det även finns illegala sådana system som används för penningtvätt och finansiering av terrorism. I det här fallet transporteras kontanterna utomlands i syfte att återinvesteras i ny brottslighet och som ett led i ett penningtvättsupplägg.

Ny lagändring ökar möjligheten att dela information

Finanspolisen kan efter en lagändring delge information på efterfrågan till andra brottsbekämpande myndigheter även om brottsligheten inte rör penningtvätt eller finansiering av terrorism utan andra allvarliga brott. På så sätt kan den information som Finanspolisen har hjälpa till att motverka organiserad brottslighet. Finanspolisen har också fått möjligheten att ställa frågor till bankägda Swish och Bankgirot vilket ökar förutsättningarna för bearbetning och analys av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisens årsrapport 2022, på Finanspolisens sida.

Antal inskickade misstankesrapporter

Antalet misstankerapporter har ökat successivt.

2018 = 19 306

2019 = 21 709

2020 = 24 505 

2021 = 37 528 

2022 = 45 113

Diagram: Antalet misstankerapporter har ökat successivt.