Sök
Stäng Meny

Flygförbud och kamerabevakning i Lund under valborgsmässoafton

Som ett led i arbetet med säkerheten kring årets valborgsfirande har beslutats om flygförbud och kamerabevakning i Lunds centrala delar.

Med anledning av årets valborgsfirande har beslut fattats om flygförbud samt kamerabevakning i de centrala delarna av Lund.

Flygförbud (restriktionsområde)

Ett tillfälligt restriktionsområde (flygförbud) råder i centrala Lund den 30 april 2023 klockan 08:00 till 24:00 lokal tid (06:00-22:00 UTC-tid), enligt beslut av Transportstyrelsen. Ett förbud mot flyg inom området ger Polismyndigheten möjlighet att på ett säkert sätt övervaka och säkerställa säkerheten under valborgsfirandet.

Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan t.ex. medföra böter.

För övriga tillfälliga restriktionsområden hänvisas till kontroll i AIP SUP.

Kamerabevakning

Delar av centrala Lund samt Stadsparken med intilliggande gator kommer att kamerabevakas av polisen i samband med valborgsfirandet. För ändamålet används obemannade luftfarkoster, så kallade drönare/UAS, som är undantagna från flygförbudet enligt ovan. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Flygning med polisens UAS sker mellan klockan 07:00-16:00 den 30 april 2023.