Sök
Stäng Meny

Håll nere hastigheten – så du hinner stanna

Hastigheten är en av de faktorer som påverkar mest vid en trafikolycka. Därför görs extra kontroller under polisens trafikvecka som genomförs mellan den 17 och 23 april.

Hastigheten kan vara avgörande för att förhindra en krock och har också stor betydelse för hur pass allvarliga följder en trafikolycka får.

För att förebygga överträdelser och uppmana till att följa skyltad hastighet, genomför polisen en nationell trafikvecka mellan den 17 och 23 april. Under veckan kommer polisen att göra ett stort antal kontroller där hastighetsefterlevnad står i fokus.

Lägre hastighet = kortare stoppsträcka

Hur fort du kör har stor betydelse för om du hinner stanna för ett hinder på vägen eller inte. Den sammanlagda sträckan tills bilen står still består av både reaktionssträckan och själva bromssträckan.

Enligt ett exempel på Trafikverkets webbplats hinner du stanna för ett hinder som är 17 meter bort om du kör 30 km/h. Om du istället kör 50 km/h blir stoppsträckan mer än dubbelt så lång och du kommer att krocka med hindret i 50 km/h eftersom du inte ens har hunnit börja bromsa.

– Ju fortare du kör, desto svårare är det att ha kontroll över fordonet och att hinna reagera om en annan trafikant eller ett hinder dyker upp på vägen. De flesta underskattar vilken skillnad några få km/h gör, men de kan vara skillnad mellan liv och död, säger Kenneth Svensson, sakkunnig på Trafikverket.

Högre hastighet = allvarligare olyckor

De allvarligaste olyckorna, ofta med dödlig utgång, sker på vägar med högre hastighet. Kör du 70 km/h hinner du stanna för ett hinder som är 56 m bort. Kör du istället 90 km/h krockar du med samma hinder i 70 km/h.

– Den totala stoppsträckan påverkas också av andra faktorer som till exempel väderförhållanden. Dålig sikt och vägunderlag förlänger bromssträckan ytterligare, förklarar Kenneth Svensson.

Kontroller av en anledning

Eftersom hastigheten har så stor betydelse för trafiksäkerheten, är det en prioriterad fråga för polisen. Tillsammans med många andra myndigheter och aktörer, bland annat Trafikverket, arbetar polisen för att nå målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafikmiljön. Det viktigaste området för polisen är att kontrollera att fordonsförare följer hastighetsbegränsningarna.

– Det handlar faktiskt om att rädda liv, inte om att bötfälla någon. Det är därför polisen finns i trafiken, och det är därför vi genomför kontroller, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Hastighetskontrollerna i veckan genomförs både synligt med laserinstrument vid vägkanten och dolt med genomsnittshastighetsmätare i båda målade och civila polisbilar samt motorcyklar.

Film: Håll hastigheten - tillsammans räddar vi liv

Hastigheten är en avgörande faktor för hur allvarliga konsekvenserna blir vid en trafikolycka.