Sök
Stäng Meny

På långfredag rivstartar påskhelgens motormässa i Jönköping

Ett fotografi taget nattetid av tre polisbilar som kör med blåljus påslaget på Munksjöbron i Jönköping vars belysning också är blå.

Bild: Polisen

Nu pågår de sista förberedelserna inför polisoperationen att bistå Elmia Custom & Motor Show 2023. Mässan har anordnats varje påsk under drygt femtio år. I år har intresset varit rekordstort och arrangörerna räknar med 100 000 besökare.

ꟷ Det stora antalet besökare och kringarrangemang gör att lokalpolisområdet har organiserat sig i en lokalt anpassad stab för att möta de krav som kommer att ställas på oss under påskhelgen, säger Kristoffer Axell, lokalpolisområdeschef för Södra Vätterbygden.

Förstärkning från andra polisområden

Motormässan har arrangerats årligen sedan 1976 och har successivt växt till det stora format som den har nu. Efter uppehåll under pandemin fanns ett uppdämt intresse inför förra årets mässa som lockade 84 000 besökare. I år har intresset för mässan varit rekordstort och arrangörerna räknar nu med 100 000 besökare.

ꟷ Polisområdets egna resurser är inte tillräckliga för att hantera mässan med dess aktiviteter parallellt med vår ordinarie verksamhet. Genom polisoperationen får vi stöttning och hjälp från andra delar av polisregion Öst, vilket vi är mycket tacksamma för.

Tillfällig hastighetssänkning

Flera stora trafikerade vägar, bland annat E4, är dragna genom Huskvarna och Jönköping. Under mässan blir det ökade trafikflödet med långa bilköer en utmaning att hantera. Operationsledare, Andreas Fyhr, förklarar:

ꟷ Huvuddelen av vårt fokus ligger på att lösa trafiksituationen. Under långfredag och påskafton kommer tillfälliga hastighetssänkningar att tillämpas under begränsade tider. Med hjälp av hastighetskontroller, dirigering, fordonskontroller och andra medel jobbar vi för att undvika allvarliga olyckor eller andra tillbud. Vi kommer att prioritera att ombesörja god framkomlighet för blåljusfordon.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Under påskhelgen och mässan är det mycket människor i omlopp i Jönköping; dels alla tillresta besökare och egna innevånare, dels många unga som har påsklov. Mycket alkohol konsumeras, man samlas på platser med stora utrymmen där man kan ha sina fordon med sig – särskilt på det stora handelsområdet Asecs vid E4 – och anordnar spontana streetrace och cruising. Andreas Fyhr:

– Vi är många som är i tjänst under polisoperationen och jobbar aktivt och synligt på olika platser i Jönköping eftersom vi vet att vår närvaro i sig är trygghetsskapande. Det gör också att vi blir tillgängliga för att kunna ingripa snabbt om någonting händer. Inför motormässan har vi också vidtagit åtgärder för att försvåra och förhindra olyckor och brott, bland annat genom tillfälliga hastighetssänkningar på utsatta vägsträckor och tillfällig kameraövervakning med UAS och kameror på Asecsområdet.

– Motormässan är ett mycket uppskattat event, och den övervägande majoriteten som besöker den har ett genuint motorintresse. Vi har med oss mycket erfarenhet från tidigare år vilket gör att vi har goda förutsättningar för att det ska bli en bra insats från polisens sida, avslutar Kristoffer Axell.

Råd till dig som ska till mässområdet eller passera Jönköping under påskhelgen

  • Förvänta dig köer.
  • Ge akt på vägvisning till mässområdet.
  • Om det blir stopp i trafiken, kör in så långt till höger du kan så att utryckningsfordon kan ta sig fram.
  • Lyssna på lokalradion.
  • Om du måste gå ur bilen, gå absolut inte ut på körbanan.
  • Håll hastighet och avstånd.
  • Ta inga riskfyllda beslut.
  • Om stoppet blir långvarigt, ta det lugnt, lyssna på radio.
  • Ingen mobil bakom ratten, den sköter passagerarna åt dig.
  • För dig som bor i Jönköping med omnejd, låt bilen stå hemma, åk kollektivt.