Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS måndagen den 1 maj

Den första maj 2023 kommer ett stort antal demonstrationer genomföras i Stockholms innerstad. Polismyndigheten har fattat beslut att kamerabevaka ett område i de centrala delarna av Stockholm genom UAS.

Beslutet gäller kl. 08:00 - 18:00 i Stockholms innerstad. Kamerabevakning med UAS kommer att nyttjas vid behov utifrån aktuell lägesbild. Kamerabevakning med UAS (Unmanned Aircraft System, så kallade drönare) kommer att användas vid behov i brottsförebyggande- och brottsutredande syfte samt för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. 

Bestämmelser som beslutet grundas på:
2 § polislagen (1984:387).
2 kap. l § brottsdatalagen (2018:1177).
2 kap. l § lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
2, 8, 9och 14 aoch b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL

Kamerabevakningsområde 1:a maj 2023 0800-1800

Kamerabevakningsområde 1 maj 2023 08.00 - 18.00.

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster, även känt som drönare.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.