Mycket stort intresse för deltidspolisutbildningen (DPU)

Henrik Gustavsson, lokalpolisområdeschef i Torsby

Henrik Gustavsson, lokalpolisområdeschef i Torsby

För en dryg månad sedan började deltidspolisutbildning (DPU) marknadsföras till boende i Torsby, Filipstad, Säffle, Hagfors, Sälen och Idre. När intresseanmälan stängde 23 april hade cirka 200 personer anmält intresse för utbildningen.

- Intresset har varit enormt! säger Henrik Gustavsson, chef för lokalpolisområde Torsby och sammanhållande för arbetet med DPU i polisregion Bergslagen. Vi har kontaktat alla som anmält intresse och vår bedömning är att drygt 150 är behöriga och kan gå vidare till prövning.

- Det verkar som att många närt polisdrömmar men trott att det varit försent, berättar Jakob Nordlund som är polis i Filipstad och en av många som varit med och marknadsfört utbildningen. Jag tror att den här satsningen kan innebära att återväxten av poliser säkras. Om så bara en av alla intresserade klarar utbildningen och kommer till vår ort så innebär det ett fantastiskt tillskott

Konceptet med deltidsstudier tycks locka många eftersom det innebär en möjlighet att fortsätta jobba deltid och finansiera sina studier. Upplägget med studier på deltid passar dessutom familjelivet bättre.

- Många tycker också att det är en stor fördel att veta var man kommer att tjänstgöra, redan innan man hoppar på utbildningen, berättar Henrik Gustavsson.


”Alla kommer att erbjudas prövning”

Det finns 24 platser på deltidspolisutbildningen – platser som ska fördelas mellan de tre polisregioner som deltar i piloten av utbildningen; Bergslagen, Mitt och Öst. Intresset för utbildningen är mycket stort i alla tre regionerna. Totalt har drygt 500 intresseanmälningar kommit in.

- Alla behöriga kommer att erbjudas prövning, förklarar Henrik Gustavsson. De som klarar testerna men inte får plats i pilotomgången av DPU kommer att erbjudas att börja den vanliga grundutbildningen. De kan också välja att stå på köplats till pilotomgången eller till eventuellt framtida omgångar av DPU.

I dag, 3 maj, är alla sökande inbjudna till ett nationellt, digitalt informationsmöte. Där får de ytterligare information om den fortsatta processen – och möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Läs mer om deltidspolisutbildningen: 
https://polisen.se/dpu-dalarna 

https://polisen.se/dpu-varmland

Antal behöriga sökande till respektive ort i Bergslagen

Sälen: 27

Idre: 19

Säffle: 28

Filipstad: 35

Hagfors: 24

Torsby: 23