Sök
Stäng Meny

Nu kan boende i Säter påverka kommande medborgarlöfte

Under tre veckor kommer medborgarna i Säters kommun att kunna svara på frågor om tryggheten i den egna kommunen.

-Nu lägger vi grunden för att det medborgarlöfte som vi tillsammans avger, ska vara ett löfte som bygger på Säterbornas syn på tryggheten i sin kommun, säger Sune Hemmingsson, ordförande i lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Säters kommun.

Under cirka tre veckor (från den 26 april) kommer medborgarna i Säters kommun att kunna ge sin syn på vardagen och tryggheten. Dels kommer kommunpoliserna Erik Gatu och Anna Ställ att finnas på plats i kommunen, för att möta Säterborna öga mot öga, dels kommer det finnas möjlighet att svara på en digital enkät.

-Vi träffar gärna kommuninvånarna, men även de som inte har möjlighet att prata med oss på plats, ska ha möjlighet att påverka hur medborgarlöftet kommer att se ut, säger Erik Gatu.

Om medborgarlöften

Medborgarlöften är ett gemensamt arbetssätt mellan kommunen och polisen, för att genomföra brottsförebyggande åtgärder som ligger nära medborgarnas vardag.

Det är ett åtagande från både polis och kommun, och ibland involveras även andra parter.

Medborgarlöften ska öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt stärka förtroendet för polisen.

Tidigare medborgarlöften i Säters kommun har bland annat handlat om polisiär närvaro i Gustafs samt fokus på ökad trafiksäkerhet med mindre störningar.

Träffa polisen

Erik Gatu och Anna Ställ kommer finnas på plats i olika kommundelar, på ställen där det normalt rör sig många kommunmedborgare. Utanför livsmedelsbutiker, på bibliotek och liknande under torsdagen den 27 april.