Ny polisutbildning – studera på deltid och distans

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera till polis på distans och deltid.

Du som vill arbeta i lokalpolisområde Hälsingland kan nu söka till den nya deltidspolisutbildningen, kallad DPU. Kommunerna som ingår i lokalpolisområde Hälsingland är Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig.

Den nya utbildningen passar för dig som vill ha möjlighet att både kunna arbeta och studera på deltid under studietiden.

- Nu öppnas nya möjligheter för den som vill bli polis, men inte kan eller har möjlighet att studera på heltid. Du kan nu bo kvar på hemorten och ändå studera. Det blir enklare att få ihop livspusslet och vardagen med arbete, familj och träning, säger Elin Welander, tillväxtansvarig i PO Gävleborg.

Studera på distans

Det varierar hur mycket tid en student behöver lägga på sina studier. Under veckorna med praktiska moment, som genomförs vid Umeå universitet, gäller heltid, 40 timmar per vecka. Studiedagarna med teoretiska ämnen sker på distans och är koncentrerade till 2-3 dagar i veckan.

- När du studerar på distans tar du del av online-föreläsningar, får hemuppgifter och arbetar tillsammans med din studiegrupp, säger Elin Welander.

Låter det intressant?

Deltidspolisutbildningen ges bara för ett fåtal lokalpolisområden dit Polismyndigheten vill attrahera nya poliser.

- Utbildningen passar dig som bor eller vill bo och arbeta i Hälsingland. Många nya poliser upplever att det är väldigt lärorikt att arbeta på en mindre ort, eftersom det innebär att du är delaktig i hela processen och har varierande arbetsuppgifter. Du får också arbeta med den problematik som normalt finns i glesbygd, men även den som du kan möta storstaden, säger Elin Welander.

Polisutbildningen på deltid är en pilot. Är utbildningen av intresse är det denna omgång du ska söka och inte skjuta upp din ansökan. Det beror på att i skrivandes stund är det oklart om utbildningen på deltid kommer att ges vid fler tillfällen. Ansökningsprocessen inleds med en intresseanmälan och blir du utvald så välkomnas du till de ordinarie testerna för polisutbildningen. Efter avslutad och godkänd utbildning erbjuds du anställning som polis.

Polisutbildning på deltid

  • Deltidspolisutbildningen är en pilot som görs i regionerna Bergslagen, Mitt och Öst. 
  • Utbildningen är en grundutbildning till polis och vänder sig till den som inte kan studera på heltid. Utbildningens form bygger på att deltagaren kan studera och arbeta parallellt, varför studietakten blir något lägre och därmed tar 2,5 år att genomföra.
  • Utbildningsmålen är desamma som för polisprogrammet. Delkurserna motsvarar de som ges på polisprogrammet och leder till samma polisexamen.
  • Efter avslutade och godkända studier samt godkänd aspirantutbildning anställs deltagaren som polisassistent i det sökta lokalpolisområdet, med 6 månaders provanställning.
  • Övriga krav är desamma som för ordinarie polisutbildning. Det här gäller för att komma in på polisutbildningen.
  • Utbildningsstart januari 2024.

Så gör du en intresseanmälan till utbildningen

Mejla senast 25 april till elin.welander@polisen.se

 Uppgifter som behöver finnas med i anmälan:

Ämnesrad: DPU i LPO Hälsingland
Namn:
Personnummer:
Adress:
Mobilnummer:
Mejladress:
Region: Region Mitt
Lokalpolisområde: LPO Hälsingland