Sök
Stäng Meny

Nytt medborgarlöfte i Vilhelmina

På bilden ses t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg, kommunstyrelsens vice ordförande Max Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande Andreas Eliasson och kommunchef Karl-Johan Ottosson i samband med att de nya medborgarlöftena i Vilhelmina kommun undertecknades.

På bilden ses t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg, kommunstyrelsens vice ordförande Max Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande Andreas Eliasson och kommunchef Karl-Johan Ottosson i samband med att de nya medborgarlöftena i Vilhelmina kommun undertecknades.

I dag tecknades det nya medborgarlöftet i Vilhelmina. I fokus 2023–2024 står narkotika, motorburen problematik, brottsförebyggande information och trafikkontroller.

Underlaget som det nya medborgarlöftet baseras på har polisen och kommunen har tagit fram genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare. Till exempel så är resultatet från den årliga trygghetsenkäten en del i detta underlag.

I dag skrev t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg, kommunchef Karl-Johan Ottosson och kommunstyrelsens ordförande Andreas Eliasson under på att:

  • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot narkotika.
  • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot motorburen problematik.
  • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta brottsförebyggande genom informationsspridning.
  • Polisen ska vara synlig och närvarande i byar genom trafikkontroller.

Samtidigt som det nya medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I denna anges vilka förutsättningar som gäller för samverkan mellan lokalpolisområde södra Lappland och Vilhelmina kommun samt åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Vilhelmina – medborgarlöften

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften och lokalsamverkan

Samverkansöverenskommelse

Utöver medborgarlöften så har polisen och kommunen även en samverkansöverenskommelse. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.