Sök
Stäng Meny

Över 900 fortkörare i region Bergslagen under trafikveckan

Under förra veckan genomfördes en nationell trafikvecka med fokus på hastighet. I region Bergslagen, där Dalarna, Örebro och Värmland ingår rapporterades 953 förare för hastighetsöverträdelser.

Mellan den 17 och 23 april genomfördes den nationella trafikveckan där polisens fokus låg på att förebygga överträdelser och uppmana till att följa skyltad hastighet.
De allvarligaste olyckorna med dödlig utgång sker ofta på vägar med en högre hastighet och tillsammans med flera aktörer och myndigheter arbetar Polismyndigheten hårt för att nå de uppsatta målen i Nollvisionen.
Ett av de prioriterade områdena är därför att kontrollera bilister som inte följer hastighetsbegränsningarna. Så även i region Bergslagen där ett stort antal kontroller genomfördes i våra tre län Örebro, Dalarna och Värmland under dygnets alla timmar.

Totalt rapporterades 953 fordonsförare för hastighetsöverträdelser i regionen. Av dessa överträdelser var 177 i spannet 6-9 kilometer i timmen över rådande hastighetsbegränsning.

Resultatet av trafikveckan med fokus på hastighet

I polisområde Värmland rapporterades 221 hastighetsöverträdelser, varav 40 var i spannet 6-9 km/h över rådande hastighetsbegränsning. Fyra narkotikabrott har också rapporterats under kontrollerna samt ett brott mot vapenlagen.

I polisområde Dalarna rapporterades 348 hastighetsöverträdelser - varav en motorcyklist som körde för fort - och där 37 av dem var i spannet 6-9 km/h över rådande hastighetsbegränsning. Ett narkotikabrott har också rapporterats under kontrollerna.

I polisområde Örebro rapporterades 384 hastighetsöverträdelser, varav 40 var i spannet 6-9 km/h över rådande hastighetsbegränsning. Två narkotikabrott har också rapporterats under kontrollerna och tre personer omhändertogs enligt utlänningslagen.

Ti