Sök
Stäng Meny

Planerad övning med blåljusverksamheterna

Den 27 april kommer blåljusverksamheterna tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg att öva pågående dödligt våld (PDV) på en plats i södra delarna av Gävle.

Under torsdagen den 27 april kan du se många blåljusfordon i de södra delarna av Gävle. Anledningen är den övning som pågår med Länsstyrelsen Gävleborg, Polisen, Räddningstjänsten och Region Gävleborg. Den exakta platsen kan inte avslöjas eftersom den ska hållas hemlig för att de som deltar i övningen ska få en så givande övning som möjligt. Vi vill uppmärksamma allmänheten på detta. Det kan höras smällar och höga ljud från området, det är en del av övningen.

Övar samverkan

Under 2019 togs ett beslut av berörda aktörer att implementera rutiner och samverkansforum för hantering av pågående dödligt våld i offentliga miljöer (PDV). Arbetet är långsiktigt och har pågått sedan 2019 med erfarenhetsutbyte och teoretiska diskussioner. Att öva de nya rutinerna är en viktig del i det fortsatta arbetet. Övningen syftar till att höja aktörernas förmåga och stärka samverkan ytterligare. 

- I Polismyndigheten har vi genomfört övningar kopplat till PDV under flera år. Vi är utbildade och tränade att hantera extraordinära händelser. Samtidigt är det också viktigt att öva tillsammans med andra aktörer för att identifiera inom vilka områden där vi behöver utveckla vårt eget arbete, men också hur vi kan utveckla samverkan med de andra aktörerna. Det är viktigt att hela kedjan fungerar vid en sådan här händelse, säger Oskar Demby, yttre befäl.

Övningen påverkar närområdet

Övningen har planerats under lång tid och förväntas pågå från klockan 08.00 till 15.30. Under den tiden kan boende och verksamheter i området påverkas. Bland annat genom avspärrningar och avstängda gator.

- Vi har informerat de som kan påverkas av övningen om att den sker och hur de kan påverkas. Övrig allmänhet ber vi att respektera avspärrningen så att övningen kan bli så bra som möjligt för alla inblandade aktörer, avslutar Stefan Sahlén, övningsledare vid Länsstyrelsen Gävleborg.