Sök
Stäng Meny

Polisen bevakar med UAS under matchen på Olympia

Bild 1/3
Kartbild med övervakningsområdet markerat. Områdena är Olympia Idrottsplats med omnejd, stort sett hela Olympiaområdet. Övervakning sker också i ett stråk ner mot och längs med  Norra Hamnen söderut längs med Järnvägsgatan.
Bild 1/3
Kartbild med övervakningsområdet markerat. Områdena är Olympia Idrottsplats med omnejd, stort sett hela Olympiaområdet. Övervakning sker också i ett stråk ner mot och längs med  Norra Hamnen söderut längs med Järnvägsgatan.
Bild 1/3
Kartbild med övervakningsområdet markerat. Områdena är Olympia Idrottsplats med omnejd, stort sett hela Olympiaområdet. Övervakning sker också i ett stråk ner mot och längs med  Norra Hamnen söderut längs med Järnvägsgatan.

Den 2 maj den spelas det fotbollsmatch på Olympia i Helsingborg. Som en trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd har polisen beslutat om att bevaka området med UAS eller så kallad drönare mellan kl 15:00-23:00.

Den 2 maj den spelas det fotbollsmatch på Olympia i Helsingborg. HIF möter GAIS och detta förväntas locka stor public och många människor som ska åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan. Polisen har därför beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS i samband med fotbollsmatchen i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte.

Beslutet gäller tisdagen 2 maj mellan klockan 15:00 till 23:00. Av bilderna framgår vilket område det gäller.

Mer information om vår hantering av materialet finns på  www.polisen.se/lagar-och-regler/behandling-av-personuppgifter

UAS - Unmanned Aircraft System (System för obemannade flygfarkoster) även kallade drönare.

Kamerabevakning med UAS sker för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.