Sök
Stäng Meny

Polisen genomför trygghetsmätningar i polisregion Öst

ꟷ Det är viktigt att du besvarar enkäten om du har fått den med posten. Resultatet från mätningen är ett viktigt underlag för planering och uppföljning av vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, säger regionpolischef Malena Grann.

För andra året i rad genomför vi nu trygghetsmätningar i samtliga av polisregionens kommuner. Mätningen genomförs som en enkät i syfte att fånga medborgarperspektivet genom att ta reda på hur boende ser på eventuella problem i sitt närområde, om brottsutsatthet under det senaste året, om boendes oro för att utsättas för brott och om upplevd trygghet. Enkäten har skickats ut med posten och innehåller också frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Det är frivilligt att besvara enkäten, och alla som svarar är anonyma.

ꟷ Det är viktigt att man känner sig trygg där man bor, och det ingår i vårt uppdrag att säkerställa det, säger Malena Grann. Därför vill vi att så många som möjligt svarar. Enkäten är en del av vår medborgardialog, där resultatet av mätningen kommer att delas med kommunernas politiker och tjänstemän. På så sätt kommer informationen från trygghetsmätningen att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunernas verksamhet; framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och formulering av medborgarlöften och framtida aktiviteter.

Om trygghetsmätningen

Trygghetsmätningen genomförs med hjälp av en enkät som har skickats ut per post till slumpvis utvalda. Vi ber er som fått enkäten att ägna en stund åt att besvara de frågor som ställs i det bifogade formuläret. Det är Origo Group AB som genomför undersökningen för Polismyndighetens räkning.