Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning i delar av Uppsala

Området som kameraövervakas

Området som kommer att kameraövervakas.

Polisen i region Mitt har beslutat att kamerabevaka delar Uppsala under valborg.

I samband med valborgsfirandet i Uppsala den 30 april har polisen beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av fasta kameror samt UAS (Unmanned aircraft system), så kallad drönare. Detta gäller Ekonomikum, del av Drottninggatan, Övre Slottsgatan och Dag Hammarskjölds väg.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära arbetet i att hindra allvarligare ordningsstörningar och brottslighet.

Beslutet gäller från och med den 30 april 2023 till och med den 1 maj 2023.

Om kamerabevakning med fast kamera och UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter