Sök
Stäng Meny

Polismyndigheten överklagar förvaltningsrättens domar

Förvaltningsrätten meddelade den 4 april 2023 två domar där man slog fast att Polismyndigheten saknade grund för att neka tillstånd till två allmänna sammankomster vid vilka koranbränningar skulle förekomma. Polismyndigheten har analyserat domsluten och beslutat att överklaga domarna.

Polismyndigheten anser att frågan är principiellt viktig och att det därför är angeläget att den prövas av högre instans.

I nuläget är överklagandena inlämnade och Polismyndigheten har begärt anstånd till den 25 april 2023 för att närmare utveckla myndighetens talan.