Sök
Stäng Meny

Regeringsuppdrag om ökad operativ förmåga

I slutet på januari 2023 fick Polismyndigheten ett regeringsuppdrag att säkerställa ökad operativ förmåga att utreda och klara upp grova brott med koppling till kriminella nätverk.

Brottslighetens utveckling och förändringstakt ställer nya krav på den brottsbekämpande verksamheten. När ett grovt brott med koppling till kriminella nätverk har begåtts finns det ofta behov att åtgärder sätts in i ett tidigt skede för att bryta eventuella brotts­spi­raler. Det handlar om att dämpa pågående konflikter men också att försöka förhindra och avvärja direkta hämndaktioner i form av nya våldsbrott.

I delredovisningen konstateras därför att Polismyndigheten behöver säkerställa ökad operativ förmåga att bekämpa grova brott med kopp­ling till kriminella nätverk i en vidare bemärkelse, det vill säga ökad förmåga att utreda och klara upp – men även att förhindra och avvärja.

Polisanställda med olika typer av kom­pe­tens behöver i än större utsträckning arbeta som en svensk polis obe­roende av geografiska och organisatoriska gränser så att myndighetens sam­lade resurser fungerar som en helhet. Det kräver bland annat anpassade ledningsformer och arbetssätt, vilket kommer att analyseras närmare i det fortsatta arbetet inom ramen för regeringsuppdraget.

Andra frågor som ingår i arbetet framåt är förutsättningar för ökad kapacitet och förmåga i den forensiska verksamheten, kompetensutveckling samt överväganden kring hur verksamheterna vid nationella operativa avdelningen kan renodlas. Därtill ska för­ändringar i ansvaret för styrning och ledning övervägas i syfte att skapa flexibilitet och att frigöra handlingskraft i den operativa verksamheten.

Uppdraget delredovisas till regeringen den 28 april 2023 och ska slutredovisas den 30 oktober 2023.

Delredovisning: Uppdrag att säkerställa ökad operativ förmåga att utreda och klara upp grova brott med koppling till kriminella nätverk (pdf, 478 kB)