Sök
Stäng Meny

Över 1000 körde för fort under trafikveckan i polisregion Nord

Under förra vecka hade polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighet.  I polisregion Nord rapporterades under veckan 1050 förare för hastighetsöverträdelser.

Hastigheten kan vara avgörande för att förhindra en krock och har också stor betydelse för hur pass allvarliga följder en trafikolycka får.

För att förebygga överträdelser och uppmana till att följa skyltad hastighet, genomförde polisen en nationell trafikvecka mellan den 17 och 23 april. Under veckan gjorde polisen ett stort antal kontroller där hastighetsefterlevnaden stod i fokus.

Under veckan rapporterades i polisregion Nord, där de fyra nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ingår, 1050 förare för hastighetsöverträdelser. 242 av dessa körde mellan 6 till 9 kilometer i timmen över tillåten hastighet.

Eftersom hastigheten har så stor betydelse för trafiksäkerheten, är det en prioriterad fråga för polisen. Tillsammans med många andra myndigheter och aktörer, bland annat Trafikverket, arbetar polisen för att nå målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafikmiljön. Det viktigaste området för polisen är att kontrollera att fordonsförare följer hastighetsbegränsningarna.