Sök
Stäng Meny

Så förbereder sig polisen inför Summer Meet

Den 6–8 juli arrangeras Västerås Summer Meet. I dagsläget finns det inget tillstånd till att genomföra en bilcruising.

- Vi kommer inte att tillåta en icke tillståndsgiven cruising, som exempelvis spontancruising. Om det kommer att arrangeras bilcruisingar utan tillstånd, är polisens uppgift att skapa trygghet, förebygga och förhindra brott, minska ordningsstörningar samt trafikkaos. Det innebär att vi bland annat kommer att arbeta med vägavspärrningar och trafikreglering, säger Lars Jansson, lokalpolisområdeschef Västerås.

- Om det inte blir någon arrangerad cruising kommer vi stötta polisen i deras arbete för ett tryggt Västerås, säger Alf Westerdahl, evenemangschef stadsledningskontoret Västerås stad.