Snabbare lagföring igång i Halland

Nu har snabbare lagföring införts full ut i polisområde Halland. Metoden har börjat användas redan under våren och ett hundratal ärenden har hanterats enligt rutinen, bland annat ett rattfylleri i Kungsbacka där föraren fick 34 600 i böter.

Arbetsmetoden omfattar brott som ger högst tre års fängelse och där den misstänkta är över 18 år och anträffas på brottsplatsen. Brottsligheten kan exempelvis vara narkotikainnehav, butiksstöld, olovlig körning, rattfylleri och brott mot knivlagen samt brott som skadegörelse, sexköp och enklare vapenbrott. 

 Äntligen har vi fått effektiva arbetsmetoder i hela rättskedjan som leder till lagföring kort efter att brottet är begånget, säger Mikael Eliasson som är införandeansvarig för snabbare lagföring i polisområde Halland.

Vinster med snabbare lagföring

En av de stora vinsterna med snabbare lagföring är att den misstänkte och målsägaren får en snabb reaktion från samhället vid ett brott. Den misstänkte har också ansvar att hålla sig tillgänglig och passa tid för förhör och rättegång. Den misstänkte kan inte längre undvika rättegång genom att göra sig oanträffbar.

En stor vinst är också att utredningsverksamheten blir avlastad från flera mängdbrott och kan lägga resurser på grövre brott istället, säger Mikael Eliasson. 

Kortare tid mellan brott och rättegång

Eftersom det är kortare tid mellan brott och rättegång får domstolen ett bättre underlag och de involverade kan snabbare lägga händelsen bakom sig och gå vidare.

 Den korta tiden gör att den misstänkte och eventuella vittnen kommer ihåg händelsen bättre och rätten får därför ett bättre underlag för att besluta om påföljd, säger Mikael Eliasson.

Metoden är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården där alla myndigheter samverkar i hela lagföringskedjan med det gemensamma målet snabb prövning.

Arbetssättet inleddes på försök 2018 och har sedan dess utökats för att införas successivt i hela landet till 2023.

Snabbare lagföring på polisen.se