Sök
Stäng Meny

Tyck till om tryggheten i region Stockholm 2023

Foto av en manlig polis som gör high-five med ett barn

Bild: Polismyndigheten

I dagarna skickar kommunerna i Stockholms län tillsammans med polisen i region Stockholm ut en enkät till drygt 80 000 invånare i länet. Trygghetsmätningen ger invånarna en chans att berätta om sina upplevelser och påverka trygghetsarbetet framåt.

Trygga medborgare är målet för det arbete som polisen och kommuner gör tillsammans. För att få en överblick av lägesbilden i region Stockholm genomförs en gemensam trygghetsmätning. Genom en anonym enkät är syftet att få en bild av individens upplevelse av trygghet och brottsutsatthet. Resultatet kommer att ligga till grund för polisens och kommunernas gemensamma aktiviteter och som underlag för uppföljning av tidigare genomfört arbete.

Enkäten skickas ut till medborgare i åldrarna 16–85 år boende i Stockholm och på Gotland. Totalt når den drygt 80 000 invånare. Varje persons uppfattning är viktig för oss och betyder mycket för vårt trygghetsskapande arbete. Är du en av de som fått enkäten hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är en möjlighet för dig att berätta om dina upplevelser och påverka vårt arbete framåt.

Trygghetsmätningen 2022

Under vecka 15 2023 skickas enkäten ut till slumpmässigt utvalda invånare. Datainsamlingen pågår mellan april-juni och resultatet kommer att redovisas under hösten 2023.

Enkäten har tidigare skickats ut till invånare under år 2020 och 2021 samt i vissa områden år 2022.

Resultat av trygghetsmätningen 2022