Sök
Stäng Meny

UAS-övervakning under kungaparets besök

Kartan för drönaren

Här kommer polisen att flyga med drönare under kungaparets besök i Uppsala på torsdagen.

Den 27 april kommer Kungaparet till Uppsala för firandet av H.M. Konungens 50 års-jubileum på tronen.

I samband med besöket i Uppsala har polisen beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS (Unmanned aircraft system), så kallad drönare. Detta gäller stora delar av centrala Uppsala samt delar av Luthagen, Kungsängen, Boländerna och Fålhagen.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära arbetet i att hindra allvarligare ordningsstörningar och brottslighet.

Beslutet gäller från och med den 27 april 2023.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.