Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning i delar av Falun under besök av kungaparet

Kartbild över område som ska kamerabevakas den 17 augusti.

Kartbild över de delar av Falun som kommer att kamerabevakas den 17 augusti under kungaparets besök.

Polismyndigheten beslutar att kamerabevaka centrala delar av Falun med obemannad luftfarkost (drönare) den 17 augusti.

Den 17 augusti besöker kungaparet Falun som en del av att Hans Majestät Konungen firar 50 år på tronen. Arrangemanget innehåller promenader, kortege i centrala delar av Falun, publika evenemang i parker samt ett antal besöksplatser. Arrangemanget planeras att pågå från klockan 10:00 till senast klockan 15:30.

Syftet med kamerabevakningen av det nu aktuella området är att förebygga, förhindra och avslöja brott, avbryta pågående brott, underlätta utredning och bevisning av brott, ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela de polisiära resurser som finns att tillgå, öka tryggheten samt vara ett komplement till den traditionella polisverksamheten.

Kamerabevakningen kommer att bedrivas den 17 augusti 2023 från och med klockan 07:00 till dess att polisoperationen är avslutad, dock längst till och med klockan 17:00.

Allmänheten kommer att informeras om kamerabevakning med UAS genom skyltning på plats.

För att minska integritetsintrånget kommer upptagningsområdet begränsas så att det endast omfattar området i så nära anslutning till arrangemanget som möjligt. Vidare kommer bevakning endast ske om det bedöms vara taktiskt nödvändigt. Bevakningen sker endast under några timmar.

UAS-operatör får inte filma in i bostadslägenheter, kontor eller andra integritetskänsliga utrymmen. Flygning som innebär personbevakning ska hållas inom det skyltade området.