Hög polisiär närvaro i Södertälje i arbetet mot skjutvapenvåldet

I Södertälje har sju personer skjutits ihjäl i år. I dessa utredningar sitter nu tre personer häktade. Ytterligare personer med koppling till konflikter i Södertälje är häktade för grova vapenbrott.

Från ett av morden på Gillestigen i februari i år har Södertälje tingsrätt dömt tre män, dock inte för själva mordet utan för grovt skyddande av brottsling och försök till grovt vapenbrott.

Förutom mordärendena sitter 14 personer, som på något sätt har kopplingar till konflikterna, häktade för diverse brott såsom grovt vapenbrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Sedan den 23 september har polisen omhändertagit 17 skjutvapen i Södertälje.

"God bild av Södertäljenätverken"

Åldern på de misstänkta gärningsmännen och brottsoffren är i genomsnitt 16 till 20 år.

– Vi har en god bild av Södertäljenätverken, av de individer som ingår och om de konflikter som pågår. Samtidigt är det inte alltid möjligt att förutspå när konflikter ska blossa upp eller något nytt inträffar som sedan i sig genererar en våg av nya händelser, säger Caroline Aspegren, lokalpolisområdeschef i Södertälje.

Polisen i Södertälje har fått en stor personalförstärkning från såväl Stockholmsregionen som övriga landet. Största delen av den resursen arbetar nu i yttre tjänst, vilket innebär att polisen har hög närvaro i Södertälje och kommer ha det över tid.

Brottsförebyggande samtal

Polisen, socialtjänsten, Södertälje kommuns olika verksamheter samt en rad andra aktörer arbetar tillsammans för att stoppa och förebygga nyrekryteringen av unga till kriminalitet. Ett led i det arbetet är brottsförebyggande samtal och omhändertagande av ungdomar.

– Det är av stor betydelse att insatser sker mycket tidigt för barn i utsatta miljöer. Samtidigt märker vi att människor är trötta på våldet och på situationen. Vi upplever att benägenheten att prata med polisen har ökat, säger Caroline Aspegren, lokalpolisområdeschef i Södertälje.

Kontroller viktigt arbetsverktyg

Många personer stoppas och kontrolleras, inte minst i samband med fordonskontroller. I vissa fall går man vidare med husrannsakningar i bostäder. Nästan dagligen tas vapen, ammunition och narkotika i beslag.

Kontrollerna är alltså ett viktigt arbetsverktyg för polisen, samtidigt som de kan skapa irritation för de som blir berörda. Även helikopter och drönare svävar i större utsträckning än tidigare över Södertälje i syfte att förebygga brott och öka tryggheten.