Många vapenbeslag i kriminella miljöer i Stockholm

Polisen i region Stockholm har till december i år beslagtagit 271 vapen i kriminella miljöer, vilket är fler än de senaste två kalenderåren. I stort sett dagligen beslagtas vapen, ammunition och narkotika.

26 personer har skjutits ihjäl i kriminella miljöer i år i polisregion Stockholm. Det är fler än de två senaste respektive åren. Samtidigt sitter 19 personer dömda eller häktade i tio av dessa mordärenden. Åtta av dessa misstänkta personer är 18 år eller yngre. Snabba offensiva utredningsåtgärder har lett till det stora antalet frihetsberövanden.

”Stor mängd frihetsberövade personer”

– Vi har aldrig varit så effektiva som vi är nu i det initiala skeendet av en skjutning för att fånga upp bevis. Att vi har en så stor mängd frihetsberövade personer jämfört med tidigare år är bevis på att vi jobbar framgångsrikt, även om vi såklart strävar efter att ytterligare förbättra lagföringen, säger Hanna Paradis, biträdande chef för utredningsenheten i polisregion Stockholm.

Polisen har en god lägesbild, i flera fall mycket god, över utvecklingen av den organiserade brottsligheten. Vi vet därmed vilka som är de tongivande aktörerna och vad de begår för typ av brottslighet.

– En stor framgångsfaktor har varit det förbättrade underrättelseläget som alla kontroller lett till. När de misstänkta individerna plockas bort från kriminella miljöer kan de varken genomföra nya våldsbrott eller drabbas av våld under tiden som de sitter frihetsberövade, säger Hanna Paradis.

”Arbetet fortsätter i oförminskad takt”

Genom den regionala personalförstärkningen har polisen i Stockholmsregionen kunnat arbeta mycket offensivt mot misstänkta individer i de aktuella konfliktmiljöerna. Flera av de personer polisen har fokuserat på i dessa områden sitter frihetsberövade och man upplever nu ett annat lugn än tidigare i vissa områden, som till exempel Järva.

– Vi har hög närvaro på kritiska platser. Det har gett resultat i bland annat en mycket stor mängd beslag av vapen i kriminella miljöer. Det arbetet fortsätter i oförminskad takt nästa år, säger Hanna Paradis.