Alla polisregioner hjälps åt för att minska kötiderna till 114 14 i Stockholm

Sedan en tid tillbaka är det ovanligt långa väntetider för att anmäla brott via 114 14. I polisregion Stockholm är svarstiderna extra långa, varför övriga polisregioner nu hjälper till att stärka upp kontaktcentret i Stockholm.

Från mitten av februari och under hela våren kommer att antal operatörer från andra polisregioner hjälpa till för att minska telefonköerna i Stockholm. Under den perioden kommer polisen i Stockholm att rekrytera och utbilda nya medarbetare för att fler ska kunna ta emot samtal via 114 14.

– Vi behöver nationellt ha omkring 800 operatörer för att möta allmänhetens servicebehov och idag saknar vi cirka 300, säger Jonas Hysing som är chef för Nationella Kontaktenheten på Nationella operativa avdelningen.

Ökade kötider i Bergslagen

Polisregion Bergslagen kommer att bidra med två medarbetare dagligen för att minska kötiderna i Stockholm. Det finns också möjlighet för medarbetarna i Bergslagen att jobba övertid för att stötta Stockholm.

- Att vi lånar ut resurser till Stockholm påverkar förstås vår egen verksamhet, konstaterar Stefan Lindqvist, tillförordnad chef för polisens kontaktcenter (PKC) i Bergslagen. Före utlåningen tog det cirka 15 minuter att komma fram på 114 14 i vår region. Nu får den som ringer in räkna med att vänta upp emot 30 – 40 minuter. Vår förhoppning är komma ner i normala kötider igen innan maj är slut.

 

80 procent av ärendena kan hanteras via e-tjänster

För att slippa sitta i telefonkö – och därmed också bidra till att minska kötiderna – uppmanas medborgare att i största möjliga mån använda e-tjänsterna på polisen.se för att anmäla brott och tipsa polisen.

- Cirka 80 procent av ärendena som kommer in via 114 14 kan medborgaren själv hantera via polisens e-tjänster, säger Stefan Lindqvist. Därför vill vi gärna att den som har möjlighet använder e-tjänsterna i första hand.

När och hur ska jag kontakta polisen?

 • Vid ett pågående brott eller vid akut fara för liv eller egendom – ring 112.

 • Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? – tipsa polisen via e-tjänst.

 • Anmäla brott (t.ex. stöld, inbrott, skadegörelse, parkeringsskada) eller ansöka om olika typer av tillstånd – använd polisens e-tjänster.

 • Anmäla brott som saknar e-tjänst eller då du inte har möjlighet att använda befintlig e-tjänst – ring 114 14.

Vilka ärenden kan jag själv hantera på polisen.se?

Många ärenden kan du hantera själv via polisens e-tjänster istället för att ringa. Det gäller bland annat:

 • Anmäla stöld
 • Anmäla inbrott (vissa typer)
 • Anmäla kontokortsbedrägeri
 • Anmäla förlust
 • Anmäla skadegörelse
 • Anmäla parkeringsskada
 • Lämna tips
 • Boka tid för pass
 • Begära utdrag från belastningsregistret
 • Söka olika typer av tillstånd

På polisen.se finns alla e-tjänster och blanketter samlade.