Resultat från arbetsplatsinspektioner i Norrbotten

Den 22-23 februari genomfördes myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner i Luleå, Boden och Piteå.

Vid inspektionerna kontrollerades flera olika byggföretag och restauranger. Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten.

Under insatsen kontrollerade polisen totalt 36 företag, framförallt inom bygg-och restaurangbranschen. Totalt genomfördes 37 inre utlänningskontroller och två personer som saknade tillstånd att arbeta i Sverige anträffades. Både arbetstagarna och deras arbetsgivare är nu misstänkta för brott mot utlänningslagen.

Arbetsmiljöverket kontrollerade 18 byggarbetsplatser och 5 restauranger i Boden, Luleå och Piteå. På byggarbetsplatserna upptäcktes farlig arbetsmiljö i form av bristande fallskydd och ställningar, men även kemiska risker i form av hälsofarligt damm och kemikalier som arbetarna exponerades för. Arbetsmiljöverket fann även utländsk arbetskraft som inte var anmälda i utstationeringsregistret. På restaurangerna fanns främst brister i skydd på degblandare. Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsgivarna åtgärdar riskerna och tre arbetsgivare riskerar sanktionsavgifter.

Skatteverket hann med att kontrollera personalliggare och/eller kassaregister hos över 150 arbetsgivare. Väldigt många arbetsgivare hade ordning på platsen men en del brister upptäcktes också. De sammanlagda kontrollavgifterna uppgick till nära 400 000 kronor.

Omfattande industrisatsning

I norra Sverige pågår omfattande industrietableringar. Mycket pengar satsas i dessa projekt och det kommer att generera många arbetstillfällen. Men i och med detta finns också en risk för ökad arbetslivskriminalitet.  Den myndighetsgemensamma samverkan syftar till minska brottsligheten avseende utnyttjande av arbetskraft, genom människohandel och människoexploatering, den ekonomiska brottsligheten avseende utnyttjande av välfärdssystemen på felaktiga grunder och undanhållande av stora ekonomiska summor från samhället samt brotten mot arbetsmiljölagstiftningen. 

En del av ett regeringsuppdrag

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. De nio myndigheter som samverkar är Arbetsmiljöverket, Polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten. Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet genomför kontroller utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning.

Mer information om myndighetsgemensamma kontroller finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

På polisens hemsida kan du läsa mer om vad du kan göra för att hjälpa till att bekämpa arbetslivskriminaliteten.

Kontaktperson för media gällande arbetsplatsinspektionerna:

Håkan Ershammar, gruppchef gränspolisen, Polismyndigheten, tel. 070-6844566
Helen Magnusson, sektionschef, Arbetsmiljöverket, tel. 010-7309484
Mats Paulsson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten, tel. 073-0568779
Johan Hedman, Skatteverket, tel. 010-5784187