Båtsamverkan en framgångsrik brottsförebyggande metod

 • Rino Carlsson, Polismyndighetens nationella samordnare när det gäller Båtsamverkan.
  Rino Carlsson, Polismyndighetens nationella samordnare när det gäller Båtsamverkan.
 • Klas Johansson, chef för polisregion Väst, deltog i ett seminarium under årets Båtmässa för att uppmärksamma att det var tio år sedan Båtsamverkan startade i Väst.
  Klas Johansson, chef för polisregion Väst, deltog i ett seminarium under årets Båtmässa för att uppmärksamma att det var tio år sedan Båtsamverkan startade i Väst.
 • Anders Petersson och Thomas Andersson från polisen var med och startade upp Båtsamverkan i Väst för tio år sedan.
  Anders Petersson och Thomas Andersson från polisen var med och startade upp Båtsamverkan i Väst för tio år sedan.
 • Då och nu. Niclas Hallgren, Anders Petersson och Thomas Andersson var delaktiga i framtagandet av Båtsamverkan för tio år sedan. De träffades igen under årets Båtmässa.
  Då och nu. Niclas Hallgren, Anders Petersson och Thomas Andersson var delaktiga i framtagandet av Båtsamverkan för tio år sedan. De träffades igen under årets Båtmässa.
1/4

Polisen på Båtmässan: ”Det mest effektiva brottsförebyggande verktyget är människors närvaro i hamnarna”.

Den brottsförebyggande metoden Båtsamverkan har beskrivits som en marin variant av Grannsamverkan. Sedan den antogs som en nationell brottsförebyggande arbetsmetod inom Polismyndigheten 2017 används den i alla landets polisregioner. Och statistiken talar sitt tydliga språk – bland de båtklubbar som är anslutna till Båtsamverkan och som använder sig av metoden har stölderna av båtmotorer minskat drastiskt. 

Rino Carlsson är Polismyndighetens nationella samordnare när det gäller Båtsamverkan, och han menar att metoden har varit viktig när det gäller att få ned antalet stölder av båtar och motorer. 

– Polisen skapar strategier, metoder och utvärderar vad som fungerar. Men den kanske viktigaste nyckeln till framgång ligger i en nära samverkan med våra samarbetspartners som bevakningsföretag, försäkringsbolag och inte minst människor i båtbranschen. Det finns ett stort engagemang och det ska vi ta vara på. Vi ser en stor effekt med en relativt liten polisiär resurs. Det viktiga är att polisen sätter spelregler och avgränsningar – sedan rullar det på genom att alla hjälps åt.  

Vilken betydelse har Båtsamverkan haft när det gäller nedgången av stölder av båtar och båtmotorer? 

– Det har helt klart haft en stor betydelse. Polisen kan som sagt inte ta åt sig hela äran men vi är glada för den nedåtgående stöldtrenden och av att vara en del av den. Helt klart är i alla fall att vi ser en stor skillnad mellan de båtklubbar som har organiserat sig i Båtsamverkan och de klubbar som inte har gjort det. 

Kan du ge något praktiskt tips för att minska risken för att bli bestulen?

– Det finns aldrig några garantier för att du är helt skyddad mot stölder, tyvärr. Visst är bra och godkända lås en viktig del, men det mest effektiva brottsförebyggande verktyget är människors närvaro i hamnarna eller där båtarna förvaras. Så mitt tips är att inte låta tjuven jobba ostört. Det sämsta du kan göra är att ställa upp din fina båt med den fina motorn på lantstället där ingen människa finns i närheten. Då finns det tyvärr en stor risk att du blir av med den.

– I grunden handlar det om att kartlägga och identifiera problembilder för att sedan analysera vilka åtgärder man ska sätta in.

Vad betyder det för polisen att vara med på Båtmässan?

– Jag tycker det är jättebra att polisen är här och får en chans att träffa människor. Förutom att vi kan informera om metoden Båtsamverkan får även sjöpolisen en möjlighet att berätta om sin verksamhet och att prata sjövett med folk. Polisen ska vara en del av samhället och lyssna på vad människor har att säga, och därför är det här ett bra forum för oss, avslutar Rino Carlsson. 

Båtsamverkan på polisen.se.