Sök
Stäng Meny

En ansökan om tillstånd för allmän sammankomst har avslagits

En sådan sammankomst bedöms kunna orsaka allvarliga störningar av den nationella säkerheten. Polismyndigheten har fattat beslutet efter dialog med Säkerhetspolisen.

Under den senaste tiden har allmänna sammankomster för att bränna koranen väckt mycket starka reaktioner, vilket resulterat i en förändrad hotbild mot Sverige.

Utifrån denna hotbild har Polismyndigheten i dag, efter dialog med Säkerhetspolisen, fattat beslut om att avslå en ansökan om tillstånd till att bränna en koran då en sådan sammankomst bedöms kunna orsaka allvarliga störningar av den nationella säkerheten.

Sverige i fokus för allvarliga hot (på Säkerhetspolisens webbplats)

Polismyndighetens beslut gällande tillståndsärenden kan överklagas till förvaltningsrätten.