Ett år med snabbare lagföring i lokalpolisområde Umeå

Snabbare lagföring infördes den 1 februari 2022. Ett år senare ses flera fördelar med arbetsmetoden.

Under perioden 1 februari 2022–1 februari 2023 har lokalpolisområde Umeå hanterat 692 ärenden genom snabbare lagföring.

– Vi hanterar i snitt två ärenden per dygn, vilket är som förväntat. Snabbare lagföring används vid brott där den misstänkte finns kvar på plats och där utredningen går snabbt att slutföra, säger Sofia Möller, jourförundersökningsledare i polisområde Västerbotten.

Vid enklare brott utreder polisen genom snabbare lagföring färdigt brottet direkt vid ingripandet, dag för huvudförhandling i tingsrätten bokas också direkt. Att flera myndigheter i rättskedjan* samverkar har kortat tiden från brott till dom.

– Tiden från brott till dom har sjunkit från i snitt 22 veckor till sex veckor, berättar Sofia Möller.

De vanligaste brotten som hanterats inom snabbare lagföring är narkotikabrott, rattfylleri, stöld i butik och olovlig körning.

– Handläggningstiden hos polisen för dessa brott är i snitt cirka 13 dagar, vilket är en radikal minskning, säger Sofia Möller.

Samtidigt som utredningstiderna kortats så har kvaliteten bibehållits.

– Utredningarna håller generellt bra kvalitet och det framstår som effektivt att utredningarna slutförs på plats eller tidsmässigt i nära anslutning till brottet, säger Peter Jonsson, vice chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Umeå.

En kort tid mellan brott och påföljd ser han som positivt ur flera aspekter.

– Bevisningen är färsk, vilket gör vittnesbevisningen bättre och det kan bidra till rättssäkra avgöranden. Det är även bra för parterna med en snabb prövning då de slipper en längre tid av ovisshet. Jag tycker att arbetsprocessen främjar ett gott samarbete och återkoppling i rättskedjan och därmed även en fortsatt hög kvalitet i utredningsarbetet, säger Peter Jonsson.

I många snabbare lagföringsärenden utfärdar åklagaren strafföreläggande, i övrigt avgörs målen i tingsrätten.

Från Umeå tingsrätts sida så har man också goda erfarenheter av snabbare lagföring. Under året har 310 snabbare lagföringsmål avgjorts i tingsrätten. Inflödet är således omkring 25-30 mål i månaden.

– Vi har ett utomordentligt gott samarbete mellan berörda myndigheter, vilket i sammanhanget varit en framgångsfaktor, säger chefsrådman Anders Carlbaum.

Utökas i Västerbotten

Från och med 1 april kommer snabbare lagföring att införas även i lokalpolisområde Skellefteå och lokalpolisområde södra Lappland.

– Från årsskiftet så blev den försökslagstiftning som använts för snabbare lagföring permanent och mer anpassad till arbetssättet. Så snabbare lagföring är här för att stanna och vi ser fram emot att hela Västerbotten och övriga Sverige nu ska jobba enligt metoden, berättar Sofia Möller.

Relaterad sida

Snabbare lagföring – polisens arbete

* Metoden snabbare lagföring är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården.