Förstärkning till 114 14 ska korta väntetider

Nationella operativa avdelningen har i samråd med polisregionerna beslutat att förstärka region Stockholms verksamhet inom 114 14. Beslutet berör polisens kontaktcenter som hanterar de anmälningar och tips som rings in via 114 14.

En del av förstärkningen innebär att ett antal operatörer per dygn från övriga polisregioner kommer hjälpa till med att korta kötiderna i Stockholm. En annan del är att polisregionerna kommer jobba övertid för att jobba mot och minska kön i Stockholm.

– Vi jobbar intensivt för att få förstärkningen på plats så snart som möjligt, säger Jonas Hysing, chef för Nationella Kontaktenheten på Nationella operativa avdelningen

Syftet med förstärkningen är att under en period, då polisregion Stockholm rekryterar och utbildar nya medarbetare, avlasta deras verksamhet och öka tillgängligheten för de som vill anmäla brott och tipsa polisen per telefon.

Rekryteringar sker i två steg. I det första steget kommer drygt 30 nya operatörer vara på plats i april. I det andra steget, som är tänkt att ske innan sommaren, ska polisregion Stockholm ha ytterligare operatörer på plats.

– Det är för långa väntetider för att komma fram till polisens kontaktcenter i framför allt polisregion Stockholm. Det är inte acceptabelt och därför har vi nu tillsammans med övriga polisregioner beslutat att under en period stötta region Stockholm med extra personal, säger Jonas Hysing.

Underbemanning och omprioritering

De långa svarstiderna beror främst på att polismyndigheten nationellt saknar ett hundratal operatörer runt om i landet.

– Vi behöver nationellt ha omkring 800 operatörer för att möta allmänhetens servicebehov och idag saknar vi ca 300, säger Jonas Hysing

De långa kötiderna hos polisregion Stockholm beror bland annat på att andra händelser gjort att verksamheten behövt prioriteras, som exempelvis det pågående grova våldet i Stockholm och den tidigare situationen med pass. På grund av dessa situationer beslutade regionen att verksamheten på kontaktcentret i Stockholm skulle vänta med rekryteringar.

– Brådskande och prioriterade ärenden, exempelvis tips, kommer fram till oss med rimliga kötider per telefon. Men det är ett ansträngt läge framförallt för att anmäla vissa typer av brott, säger Jonas Hysing

Använd polisens e-tjänster

Många ärenden kan man hantera själv via polisens e-tjänster istället för att ringa. Det gäller bland annat:

  • Anmäla stöld
  • Anmäla inbrott (vissa typer)
  • Anmäla kontokortsbedrägeri
  • Anmäla förlust
  • Anmäla skadegörelse
  • Anmäla parkeringsskada
  • Lämna tips
  • Boka tid för pass
  • Begära utdrag från belastningsregistret
  • Söka olika typer av tillstånd

E-tjänsterna gör det enklare för medborgaren och effektivare för polisen – vi får färre telefonsamtal och mer tid för ärenden som verkligen kräver telefonkontakt.

Ring 112 vid pågående brott och akut fara för liv och egendom.

Vill du veta mer?