Fyra personer begärs häktade för grova narkotikabrott

Tre män som greps den 14 februari kommer att begäras häktade på sannolika skäl misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Tidigare i veckan greps en person i Spanien som varit häktad i sin frånvaro.

Den 14 februari genomförde polisen ingripanden på flera platser i Stockholmsregionen och även i Spanien. Gripandena gjordes i ärenden som kopplas till en och samma gruppering som misstänks syssla med narkotika i stor omfattning. Det har även under slutet av 2022 och början av 2023 gjorts insatser mot och gripanden inom denna gruppering och totalt är nu åtta personer frihetsberövade misstänkta för bland annat synnerligen grova narkotikabrott.

Arbetet och de gripanden som skett är ett hårt slag mot narkotikamarknaden i Stockholms län och är en del av polisens riktade satsning mot den organiserade brottsligheten i Tureberg i Sollentuna kommun.

"Gå mot aktörer som möjliggör den lokala brottsligheten"

– I arbetet ser vi direkta samband mellan gatuförsäljningen av narkotika, skjutvapenvåld och de internationella smugglingsleden av stora partier narkotika. I arbetet mot den organiserade brottsligheten i Tureberg är en viktig del både nu och framåt att gå mot de aktörer som möjliggör den lokala brottsligheten. Detta kan exempelvis vara de som levererar narkotika eller stödjer ekonomisk brottslighet, säger Kristian Bergström, kommunpolis i Sollentuna.

Gripandena den 14 februari har nu lett till att tre personer den 17 februari kommer att begäras häktade vid Södertörns tingsrätt. De är misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. En person är tidigare häktad i sin frånvaro i samma ärende och greps i veckan i Spanien.

Stora mängder kontanter beslagtogs

Grupperingen som polisen frihetsberövat i detta ärende sysslar med mycket storskalig införsel av narkotika till Sverige och Stockholms län, där kopplingen till den lokala kriminaliteten i Tureberg varit avgörande för att ärendet initierats.

I samband med tillslagen som skedde den 14 februari beslagtog polisen också stora mängder kontanter.

– Det strategiska arbetet mot den organiserade brottsligheten fortsätter och en viktig del i arbetet är att återta brottsvinster och slå mot den kriminella ekonomin. I samband med de gripanden vi gjort här har vi också beslagtagit stora mängder kontanter, säger Kristin Andrae, sektionschef vid Aktionsgruppen hos polisen i region Stockholm.

Om arbetet för ökad trygghet i Sollentuna

För att förebygga brott och främja ökad trygghet Sollentuna i har polisen ett nära samarbete med kommunen och andra viktiga lokala samhällsaktörer med en gemensam målsättning att 2030 nå målet inga utsatta områden.

I arbetet mot den organiserade brottsligheten i Tureberg genomförs även ett myndighetsgemensamt arbete tillsammans med bland annat Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kronofogden, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl. för att motverka välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet. Myndighetssamverkan sker genom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

Om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.