Sök
Stäng Meny

Högre risk för fängelse för brott mot knivlagen

Den höjda straffskalan för brott mot knivlagen innebär att den som bär kniv löper högre risk att dömas till fängelse även för brott av normalgraden. Det framgår av en ny hovrättsdom.

– Vi uppfattar domen som en viktig markering från samhället när det gäller knivförbudslagen, och den ger en tydlig signal till oss inom polisen att fortsätta ingripa mot personer som bär kniv för att minska brottsligheten, säger Robert Karlsson, biträdande regionpolischef i region Väst.

Den 1 juli i fjol höjdes straffskalan för uppsåtliga brott. För brott av normalgraden kan böter eller som mest ett års fängelse utdömas. För grovt brott är straffskalan sex månaders fängelse till som mest två års fängelse.

Enligt vad som framgår av hovrättsdomen är syftet med lagändringen att uppnå en markerad höjning av straffnivåerna.

I det aktuella fallet döms en man i 50-årsåldern visserligen för brott av normalgraden men det försvårande är att han sagt att han haft kniv och skruvmejsel i självförsvarssyfte. Då risken därför är högre för att föremålen används på ett brottsligt sätt stannar inte straffet vid böter utan mannen döms av hovrätten till en månads fängelse.

– Personer som beväpnar sig med kniv på ett sätt som strider mot lagen inser kanske inte att det kan få enorma konsekvenser både för dem själva och andra. Även om de inte tänkt att använda kniven kan de hamna i sådana situationer att det slutar med våld och de blir misstänkta för mordförsök eller mord, säger Robert Karlsson.

Fakta om knivar och andra farliga föremål

Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats om inte innehavet är befogat. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Personer under 21 år får inte ens äga, låna eller använda springknivar eller springstiletter.

Läs mer: Knivar och andra farliga föremål