Sök
Stäng Meny

Höjd kapacitet för forensiska vapenundersökningar

Ett projekt hos NFC kan få stor betydelse för handläggningstider i vapenundersökningar. Tiden för förhandsbesked på att undersöka patronhylsa har gått från i snitt 7 veckor till 14,5 timmar, vilket möjliggör att misstänkt gärningsman kan gripas snabbare.

Polismyndigheten med nationellt forensiskt centrum, NFC, i spetsen, arbetar med att höja den forensiska kapaciteten för vapenundersökningar i hela landet. I polisregionerna Stockholm, Väst, Syd och Öst pågår ett pilotprojekt. Det handlar om ökat tempo och starkare förmåga i en av de vanligaste undersökningarna som är standardundersökning av patronhylsa. Resultatet hittills är mycket bra. Handläggningstiderna hos NFC för att ge så kallade förhandsbesked (ett analyssvar som hjälper utredare i sin inriktning) har minskat från i genomsnitt 7 veckor till 14,5 timmar. Målet är att kunna garantera att lämna dessa första besked inom 3 timmar efter att patronhylsan har kommit in till någon av de fyra inläsningsstationerna i polisregionerna.

Världsledande inläsningsteknik

– Svensk polis kan bli världsledande inom denna nya inläsningsteknik och resultaten vi sett hittills bådar mycket gott inför framtiden, säger Jan Evensson, laboratorieenhetschef på NFC.

– Snabba forensiska besked är oerhört viktigt i utredningarna av de grova våldsbrotten. Förundersökningsledarna behöver analyserna för att kunna ta beslut om exempelvis husrannsakan, inhämtning av relevant kameraövervakning eller gripande, säger Stephen James, chef för laboratoriesektion Stockholm, NFC.

Pilotprojektet är skarpt och ingår i ordinarie verksamhet. Nyligen presenterades ett förhandsbesked till den utredande verksamheten i polisregion Stockholm 12,5 timmar efter brottstidpunkten. Detta efter att den nya inläsningsstationen använts.

Liten container med stor betydelse

En avgörande faktor bakom den höjda effektiviteten är en ny typ av hylscontainer för dna-fri säkring av patronhylsor, som NFC har tagit fram. Tack vare ny design av hylscontainern, en cylinderformad förvaringsbehållare i plast, har svensk polis lyckats förändra arbetsprocessen så att man kan påbörja undersökning av patronhylsa maskinellt innan man gör den mer tidskrävande dna-undersökningen, som tidigare behövde vara den första undersökningen.

– Det här är en utmaning som forensiker världen över försöker lösa eftersom man på så vis vinner mycket tid, säger Stephen James.

Planen är att pilotprojektet efter utvärdering ska övergå i det ordinarie arbetet och breddas till att inkludera samtliga sju polisregioner. Sedan tidigare har NFC en inläsningsmaskin i Linköping. Den har nu kompletterats med en i Stockholm och under våren ska utrustningen installeras även vid labb i Göteborg och Malmö. Fler maskiner bidrar till kortare ledtider då tid för transporter minskar.

Polisens nationella forensiska centrum, NFC

  • I NFC:s labb utförs forensiska undersökningar och analyser på begäran av främst förundersökningsledare – polis eller åklagare.
  • NFC undersöker och analyserar spår och beslag från brottsplatser, som har säkrats och samlats in av kriminaltekniker eller annan polispersonal.
  • De stora områdena är dna-analyser, droganalyser, it-forensiska undersökningar, spårundersökningar, fingeravtrycksframkallning och -identifiering, vapenundersökningar och dokumentundersökningar.

Viktig roll i det brottsbekämpande arbetet

  • NFC har en viktig del i polisens brottsbekämpande uppdrag och arbetar nära utredningsverksamheten. 15 procent av alla polisutredningar mellan 2018 och 2021 innehöll någon forensisk undersökning vid NFC. 
  • I NFC:s uppdrag ingår att bedriva forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.

Finns i hela landet

  • Den it-forensiska verksamheten bedrivs i hela polisen – på nationella operativa avdelningen, vid nationellt it-brottscentrum, vid polisregionernas regionala it-brottscentrum, vid NFC:s sektion för informationsteknik samt inom multimediaområdet på ett antal polisregioners sektioner för kamerabevakning och analys.
  • NFC finns i: Borås, Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro.
  • NFC arbetar på ett kvalitetssäkrat sätt enligt fastställda metoder.